Affärsrådgivning

AFFÄRSRÅDGIVNING

Behöver ni hjälp med att utveckla ert företag hjälper vi gärna till med detta. Vår affärsrådgivning riktar sig till de flesta branscher, även inom jord- och skogsbruk. Tjänster som vi bland annat förmedlar inom affärsrådgivning är:


  • Driftsplanering
  • SAM-ansökan
  • Investerings- och företagsstöd
  • Kalkylering
  • Budgetering
  • Investeringskalkylering