Juridisk rådgivning

JURIDISK RÅDGIVNING

Vi hjälper dig med att upprätta juridiska handlingar så att du ska känna dig trygg i de avtal du sluter med en annan part. Tjänster som vi erbjuder är:


  • Generationsskifte

- Gåvohandlingar

- Köpehandlingar

- Reverser

  • Arrendekontrakt
  • Hyreskontrakt
  • Testamente